Organisatie

Leerlingenraad

Vanaf het schooljaar 2012-2013 hebben wij een leerlingenraad ingevoerd. Wij vinden het belangrijk om leerlingen d.m.v. actief burgerschap bij de kwaliteitszorg en het schoolklimaat op onze school te betrekken. Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit   de groepen 6 tot en met 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad vergadert op elke maandag of vrijdag (afhankelijk van het rooster) na een vakantie met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina