Onze School

Speerpunten

  • Plezier

  • Waardering

  • Acceptatie

  • Leren in vrijheid

  • Samenwerken


Met plezier naar school gaan is de basis voor goede prestaties. Wij proberen zoveel mogelijk voorwaarden te scheppen om dit plezier mogelijk te maken.

Om kwart over acht mogen de kinderen op school komen. Ze gaan nog even buiten spelen of gaan "vrij spelen” of bereiden zich voor op de werkzaamheden van die dag. Natuurlijk zijn er regels aan verbonden, want leren in vrijheid betekent wel rekening houden met. Zo is ons hele onderwijs opgebouwd. Wil een kind in de toekomstige maatschappij goed functioneren, dan zal het kind een aantal vaardigheden moeten hebben verworven. Niet alleen cognitieve vaardigheden, maar ook sociale vaardigheden.

Daarom is het zo belangrijk dat het kind veel met andere kinderen doet. Zo leren de kinderen elkaar waarderen en accepteren, respect opbrengen voor elkaars mening, maar ook samen te werken.
Deze vaardigheden leert het kind o.a. op school. Hoe kun je anders met elkaar vieren, spelen, werken en praten? Dat is leren!
 
Een school moet een leef- en werkgemeenschap zijn, waar kinderen zich veilig en gelukkig voelen.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina