Onze School

Missie en visie

"De Beuk" is een openbare school. Net als op alle andere openbare scholen laten wij in principe alle kinderen toe. De kinderen, ouders en leerkrachten van onze school hebben verschillende opvattingen over godsdienst en levensbeschouwing, net als in de maatschappij. Onze school schenkt aandacht aan de meest uiteenlopende denkbeelden en meningen. Verschillen tussen kinderen en ouders in opvattingen en levensbeschouwing of cultuur verzwijgen wij niet, maar gebruiken wij juist actief als uitgangspunt voor ons onderwijs.

Belangrijk voor het team is dat de school een omgeving is waarin het kind zich veilig en gelukkig voelt, zodat het zich maximaal kan ontplooien en ontwikkelen. Behalve aan lezen, spellen, schrijven en rekenen, wordt veel aandacht besteed aan wereldoriëntatie en creatieve vakken. In de vier pedagogische situaties: gesprek, werk, spel en viering komen deze vakgebieden ruim aan de orde.

Om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij zijn naast kennis en inzicht ook andere zaken van belang, zoals het leren omgaan met je medemens, elkaar helpen, respecteren en accepteren. 

Het team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de activiteiten, alsmede voor veranderingen en vernieuwingen. Vele beslissingen worden in overleg genomen. Regels en afspraken gelden voor alle teamleden, samen proberen we een goed werkklimaat te scheppen waarbinnen iedereen zo goed mogelijk kan functioneren.

"Openbaar Onderwijs: Samen, niet apart!"

 

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina